Termografering -Spar penge og få et godt indeklima

Termografering er fotografering med et specielt varmefølsomt termografi kamera.

 

termografering-vindue

Det er en rigtig god metode til at finde årsager til bl.a skjult varmetab, kuldebroer, fugtproblemer eller manglende/defekt isolering.

Ofte skal der en ganske lille indsats til at forbedre indeklimaet markant.

Termografering er en rigtig god og billig investering inden en evt renovering påbegyndes, da man således kan finde ud af præcist hvad der bedst kan betale sig at investere i.

Som det ses på billederne herover er det faktisk ikke selve vinduet, der skal udskiftes først hvis man vil energirenovere. Men derimod hulmuren, der skal fyldes op først.

Vinduet skal selvfølgelig kigges efter for dårlige gummibånd eller efterspændes hvis det trækker fra vinduet. Ligesom glasset skal skiftes hvis det er punkteret. Men hvis du vil undgå træk og varmespild skal der selvfølgelig sættes ind hvor det er mest oplagt, og i dette tilfælde er det ikke vinduerne. Se mere her om hvad du skal tænke på inden du skifter vinduerne mht energibesparelser

 

Brug altid en uddannet certificeret termografist, som også har et ordenligt kamera.

Termografibilleder kan desværre nemt manipuleres, så de giver et falsk billede af virkeligheden. Det er derfor afgørende, at der altid er en temperaturskala på billederne i rapporten, samt at der leveres en ærlig og umanipuleret rapport.

Det er også vigtigt, at den, der bruger kameraet er uddannet til at tyde billederne samt har en bred byggeteknisk viden.

Det kan altså IKKE anbefales at leje et termografikamera i et byggemarked

Udvendig termografering forudsætter tørt vejr.

Termografering skal altid foregå i dagslys da der sammen med billedet tages et digitalt billede så man bagefter præcist kan se hvor en evt kuldebro er.

Og så er der strenge krav til vejret, temperatur mm.

Vi udfører termografering efter aftale eller på timeløn af Brian Borg, som er uddannet certificeret termografist og energivejleder.

En termografering koster ikke mere end en par gode uld plaider.. se vores priser her.

-Og såfremt vi efterfølgende indgår aftale om energirenovering trækker vi termograferingen fra den samlede regning.

 

Vinduer og energibesparelser

nye_vinduer

Nye vinduer – hvornår kan det betale sig når man taler energibesparelser?

Hvornår kan det betale sig at udskifte vinduerne ?

Det afhænger af mange ting.

Selvfølgelig først og fremmest: hvad er det for vinduer, der er i nu, og hvordan er deres tilstand?

Det vil sjældent kunne betale sig at udskifte vinduerne bare for energibesparelsernes skyld.

Vil du energirenovere for at spare penge vil det som oftest som oftest bedre kunne betale sig at investere i den såkaldte klimaskærm dvs vægge, loft osv, hvor mindre beløb oftest vil kunne medføre højere besparelser end nye vinduer.

Vinduer skal skiftes hvis træet er råddent, de er defekte, de spilder en masse varme, eller at det vil højne husets værdi – hvis de eksisterende vinduer eks. slet ikke passer til huset.

termografering-vindue

Trækker det fra vinduerne?

Måske er det bare et par lister eller gummifuger der trænger  til at blive skiftet, eller måske er det i virkeligheden hulmuren omkring vinduerne, der trænger til isolering.

På billederne her, som er foretaget med et termografisk kamera ses, at i dette hus er det ikke gennem vinduet, der tabes mest varme, men gennem væggen.

Det kan også være, at træet er godt nok, så du kan nøjes med at skifte glasset

Tjek, at gummi- og tætningslister er intakte.

I de gamle termoruder var afstandslisten lavet af stål eller aluminium, hvilken er en ren kuldebro.

I dag er mange vinduer lavet med en såkaldt varmebro/kant i kunststof- ofte sort eller gråt.

Der er selvfølgelig også forskel på hvilken energiklasse vinduer du vælger, og hvor dårligere de vinduer du har nu er.

Der findes i alt 6 forskellige slags energiklasser, som benævnes fra A(bedst) til F

Vinduer placeres på skalaen efter det såkaldte Eref tal, som er et mål for vinduets energitilskud. Jo højere jo bedre

Det udregnes ved, at man har den såkaldte g- værdi, som er varmebidraget fra solindstrålingen i fyringssæsonen, herfra trækker man u-værdien, som er er varmetabet fra rude, karm og ramme.

Vinduet skal altså helst tabe så lidt varme som muligt i forhold til hvor meget varme, det bidrager med.

Bygger du nyt hus eller renoverer skal  vinduerne leve op til de gældende energikrav.

Gem databladene du får sammen med ordrebekræftelsen, så du kan bevise, at vinduerne lever op til energikravene.

Renoverer du, kan de nye vinduer  måske være med til at dit nye hus rykker en energiklasse op i forhold til før, hvilket kan have rigtig stor betydning hvis/når du sælger huset igen.

En undersøgelse fra Boligsiden.dk viste , at et hus med energiklasse A i gennemsnit koster 3000,- mere pr m2 end et hus i energiklasse B, og hele 5000,- mere end et hus i energiklasse C. Det svarer til mellem 400-700.000 for et hus på 140m2

Her  er en lille “quick-guide” i energiklasser:

Klasse C svarer til kravet i BR10(Bygningsrelement 2010)

Klasse B er det nye krav i BR 15, som træder endeligt i kraft i løbet af 2016

Skal du bygge nyt, eller renovere, skal de nye vinduer altså leve op til mindst denne gruppe

Klasse A svarer det til krav man forventer mht. lavenergibyggerier i 2020

Man forventer, at et A vinduet kan opfylde det forventede BR20 krav om at energitilskuddet skal kunne opveje varmetabet.

Vinduer med mange sprosser vil selvfølgelig afgive mere varme, og har derfor sværere ved at opnå en høj energiklasse.

Udover energiklasserne skal du selvfølgelig også huske på, at vinduerne ALTID skal passe til huset.

De kan være nok så energirigtige, men passer de ikke til husets stil vil huset blive mindre værd – trods varmebesparelsen.

Se mere her hvordan du finder de rigtige vinduer til dit hus.

Renovering og byggeri

Renovering, ombygning, tilbygning eller helt nyt?Tilbygning

Uanset hvad du overvejer, er der en masse overvejelser og lovbestemmelser du skal igennem inden du går igang.

Dette gælder uanset om det drejer sig om et privat hus eller om det er et firma med butiks- eller kontorlokaler.

Behovene er forskellige, og skifter livet igennem hvad enten det gælder din egen familie eller dit firmas behov.

Boligen har stor indflydelse på din lykke.

Det er egentligt ikke mærkeligt, at vi interesserer os så meget for vores bolig og renovering. Et nyt stort studie fra juni 2019 kaldet “The GoodHome Report ” viser at vores bolig har stor indflydelse på vores lykke.

Det handler ikke nødvendigvis om et stort og dyrt hus, men om at føle og trygge og have kontrol over vores boligsituation, og at vores bolig passer til vores værdier. Faktisk kan din generelle lykkefølelse stige med helt op til 34% hvis du flytter fra en dårlig bolig til en du er glad for.

En reparation af et utæt tag eller vinduer eller forbedring  et dårligt indklima gør dig mere lykkelig fordi det fremmer følelsen af kontrol og komfort.

Og vi bliver endda mere lykkelige fordi vi bliver stolte hvis vi selv kan sætte vores præg på boligen med forbedringer og forandringer – og det er ligegyldigt om det er os selv eller håndværkere, der udfører arbejde.

Lys, et godt indeklima, overholdelse af budget, og at boligen kan forandres og indretningen  tilpasse de forskellige livsfaser og  behov har stor betydning.

Kort sagt kan du øge din generelle lykke ved at gå din bolig igennem.

Renovering eller bygge nyt?

Er du også i tvivl om hvorvidt du skal blive boende og evt. bygge til eller bygge om, eller om det bedre kan betale sig at flytte?

Så er du ikke den eneste, der har stået i disse overvejelser!

Det kan være en lang proces at skulle igennem inden beslutningen tages, men et ordenligt forarbejde betaler sig altid.

Der er mange ting at tage højde for.

Husets beliggenhed er naturligvis det sværeste at gøre noget ved!

Så hvis du bare elsker at bo der hvor du bor, skal der måske arbejdes mere med mulighederne for en renovering end hvis beliggeheden ikke betyder så meget.

Prisen er naturligvis også en vigtig faktor i beslutningen.

Det er vigtigt at bemærke, at  en renovering næsten altid bliver dyrere end man lige oprindeligt havde regnet med.

Dels kan der opstå uventede “overraskelser” undervejs som defekte kloakrør o lign, dels har sådan et projekt det med at gribe om sig.

Har man først malet stuen skriger gangen lige pludselig på maling osv.

Her gælder det om at være realistisk inden opstarten og være god til at holde sit budget undervejs, uden at lade sig “rive med”

Et nyt hus skal ikke vedligeholdes de første år, så her er der også tid og penge at spare.

Byggetilladelse:

Inden du går i gang med dit byggeri skal du huske, at det kan være nødvendigt at søge kommunen om byggetilladelse.

Du skal søge kommunen om byggetilladelse, når du skal bygge:

-Et nyt helårshus eller sommerhus.

-En garage, carport, et udhus, eller tilbygning til et udhus eller en overdækket terrasse på over 50 m2.

-Det gælder også hvis du foretager en større ombygning, eller ændrer i boligens anvendelse eks. ombygning af garage/udhus til beboelse, eller ændrer en overdækket terrasse til en udestue.

-Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn.

Er bygningen mindre end 50 m2 skal det blot meldes til kommunen bagefter. Vær dog opmærksom på de regler, der gælder m.h.t. afstande til skel, byggematerialer mm så du ikke risikerer, at det  efterfølgende skal laves om.

For fredede og bevaringsværdige huse gælder der helt specifikke regler. Det kan koste dyrt ikke at overholde disse krav, så tal med kommunen først.

Det er forskelligt hvad en byggetilladelse koster, og hvor lang tid sagsbehandlingen tager i den enkelte kommune.

Det koster derimod ikke noget at ringe til kommunen og spørge til din konkrete problemstilling, så gør altid det hvis du er det mindste i tvivl.

BBR:

Alle ændringer vedr. din ejendom skal meldes til kommunens BBR register, det såkaldte Bygnings og boligregister.

-Også selvom der ikke kræves byggetilladelse i første omgang.

Du kan få en bøde hvis du udelader dette, så henvend dig hellere en gang for meget end for lidt.

Du kan se hvilke oplysninger, der er registeret vedr. din ejendom på Ois.dk

Lovkrav og bygningsreglement:

Der udarbejdes løbende nye regler og energikrav, som gælder hvad enten du bygger nyt eller bygger om.

Det drejer sig bl.a. om krav til vinduer energimærkning, isolering af gulv, ydervægge, loft mm

Du er selv forpligtet til at sørge for at du overholder de gældende krav. Men du må selvfølgelig også forvente af din håndværker, at han kender til de aktuelt gældende krav.

1 januar 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 i kraft. Energikravene er endnu strengere i dette bygningsreglement end i de tidligere. Dette kan naturligvis  betyde, at byggeriet kan blive endnu dyrere end efter det gamle bygningsreglement. Fordelen er dog, at det til gengæld kan betyde besparelser på varmeregningen.

Man opdeler i 6 klasser : nybyggeri, tilbygning, ændret anvendelse, ombygning eller andre forandringer,udskiftning af bygningsdele eller installationer, reparationer.

Herefter kan man så se hvilke krav man skal leve op til.

Det kan være lidt svært selv at gennemskue,  så sørg for at vælge en håndværker, der er opdateret i forhold til de aktuelt gældende krav, eller spørg en energivejleder til råds

Du kan selv læse mere om bygningsreglementet. Eller se en guick guide om BR18 her.

Hvad må jeg selv udføre?

Uanset hvor dygtig en handymand du er, bør du holde dig langt væk fra alt hvad der har med el og VVS at gøre.

Der er strenge lovkrav om hvad man skal være autoriseret for at måtte udføre.

Udover el og VVS er der også mange lovkrav og byggetekniske krav, der skal opfyldes når det drejer sig om vådrumssikring, fald i brusenichen, fald på taget osv.

Måske går det godt her og nu, men den dag du står og skal sælge huset får du problemer hvis der er ulovlige eller forkert udførte installationer. Det gælder i øvrigt også dårligt eller grimt udført “gør-det-arbejde”

Endnu værre går det hvis huset brænder, eller får fugt skader p.g.a. fejl i el eller VVS installationer.

Så lad være med at spare når det gælder de byggetekniske områder, er uheldet ude er pengene hurtigt tabt igen..

Udover selve lovkravene  bør du også overveje om du har evnerne til at udføre arbejdet ordentligt. Udover, at der er krav om hvordan faldet skal være i brusenichen, og at afløbsristen skal fuges korrekt, skal klinkerne også helst ligge pænt lige. Gennem årene har vi desværre set de mest forfærdelige “gør-det-selv arbejder”, og ofte har folk ikke sparet ret meget på det.

Udover, at du selv og familien bliver træt af at se på sådan et arbejde, har det stor betydning for husets pris den dag du står og skal sælge det.

Så overvej, om ikke det var bedre med et par overarbejdstimer på kontoret i stedet for….

Hvordan kan jeg bedst spare penge på mit byggeri?

Alt efter hvad du skal have lavet, er der som regel et eller andet du selv kan bidrage med, og dermed spare penge.

Jo mere du har besluttet dig for hvordan tingene skal være, jo hurtigere bliver processen. Vi har eks. prøvet, at en kunde fortrød placeringen af en radiator, som så skulle flyttes, og det koster altså tid og penge!

Fremlæg alle dine ideer og ønsker med din håndværker og drøft mulighederne igennem. Han ved hvad der rent byggeteknisk kan lade sig gøre, og har formentlig også en masse gode ideer og råd. Derudover har han erfaring med noget, de fleste kun prøver få gange i deres liv – eks at renovere badeværelset eller køkkenet. Vi har før oplevet kunder, som trods vores af råd ikke ønskede lys i loftet af badeværelset. Bagefter kunne de godt se, at lyset i spejlet ikke var nok. Det kostede et nyt besøg af elektrikeren og en ny pudsning af loftet. Og øv, hvor er det ærgeligt!

Skal de gamle fliser brækkes ned og køres væk? Så kan du måske spare penge på selv at gøre det. Men tal lige med din håndværker først. Måske er det ikke nødvendigt, hvis de nye kan sættes ovenpå de gamle.

De fleste tror, at de kan spare penge på selv at styre processen, men vores erfaring siger desværre, at det er de færreste, der kan det.

Hvem skal arbejde først? mureren eller elektrikeren ? Tilkalder du den ene før den anden er færdig er det ueffektivt, og koster ekstra timeløn.

Måler du selv køkkenet op, eller bestiller vinduerne, er det dig, der hænger på regningen hvis målene ikke passer, og du skal have bestilt nyt hjem.

At have en tovholder, der har totalentreprisen, er som regel det mest effektive. Forudsat selvfølgelig, at denne person er vant til denne rolle, og får relativ frie hænder m.h.t planlægningen. På denne måde, har du kun en du skal relatere til og kan ansvarliggøre for byggeriet.

Husk også, at ting tager tid. Der kan nemt være 5-6 ugers leveringstid på vinduer og døre, så planlæg i god tid

Få et fast tilbud:

Men husk alligevel, at der altid kommer ekstra udgifter undervejs. Byggerier har det med at gribe om sig. Har du eks lige fået malet væggen i køkkenet, skriger gulvlisterne som regel på maling osv.

Husk også, at ekstra udgifter til eks defekte rør i gulvet, eller en dyrere vandhane end du først havde planlagt også kommer oveni tilbuddet.

Det koster selvfølgelig også ekstra hvis du ombestemmer dig undervejs, og der så skal bruges ekstra rør og timer for at placere toilettet et andet sted end først planlagt.

Kan jeg spare penge på selv at købe materialerne?

Måske, men med mindre du selv arbejder på en tømmergård eller lign. er vores erfaring, at det sjældent betaler sig selv at gøre.

Pris og kvalitet hænger som oftest sammen, og det kan tage meget længere at bruge materialer af en dårligere kvalitet.

Skal der males tre gange med den billige maling i stedet for to gange med den gode maling. Eller skal der bruges to timer mere på at vandskure  er pengene til materialer givet dårligt ud. Den enkelte håndværker som regel erfaring med de forskellige materialer, og ved hvad der er bedst at bruge. Derudover står han også med evt. fejlmål og rester. Selvfølgelig skal han have en smule for arbejdet og risikoen med at skaffe materialerne. Men da de fleste håndværkere har samarbejdsaftaler med tømmergårdene bliver dette sjældent dyrere for dig. Vores erfaring er faktisk, at det oftest er billigst for kunden at lade håndværkeren levere materialerne.

Tjek dine forsikringer inden du går i gang med et byggeri:

Et opringning til dit forsikringsselskab er godt givet ud inden du går i gang med at bygge.

Normalt dækker din almindelige husforsikring, både vandskader, brandskader og stormskader.

Men din almindelige husforsikring dækker ikke skader på personer eller ting under byggeriet, ej heller tyveri eller hærværk på byggepladsen.

Alle håndværkere skal have en lovpligtig forsikring, som dækker hvis personer, ting eller bygninger kommer til skade under byggeriet.

Det er dog ikke ligegyldigt om du selv er med-bygger eller står som bygherre.

I de tilfælde bør du overveje at tegne en Entreprise eller All-risk forsikring.

Forsikringen skal tegnes i dit eget forsikringsselskab, og kan variere fra selskab til selskab.

Undersøg om den dækker: hærværk og tyveri på byggeri på byggepladsen, skader på personer, den del af ejendommen, der er under ombygning, og skader, der opstår på resten af ejendomme som følge af byggeriet mm

Du kan høre mere om entrepriseforsikringer hos dit eget forsikringsselskab.

Drejer det sig om et nyt hus, er det lovpligtigt for bygherre at tegne en byggeskadeforsikring, hvis de opfører helårshuse til privat beboelse.

AB 92 aftale:

Skal du i gang med et større byggeprojekt kan det være en fordel at indgå en såkaldt AB 92 aftale med din håndværker.

Meget kort fortalt, går aftalen ud på, at der tilbageholdes et mindre beløb af entreprisesummen indtil byggeriet er godkendt ved henholdsvis afslutning, samt 1 og 5 års gennemgang.

Derudover er der en række krav til bygherren og entreprenøren om bl.a. bankgaranti, tidsfrister, tilsyn, betalinger samt betalinger mm.

Du kan selv læse mere om AB 92 aftale.

Du kan også indgå en anden aftale, som kaldes AB Forbruger.

Den minder på mange måder om AB 92, og indeholder aftaler om betalinger, sikkerhed mm. den er bare lidt mere simpel.

Du kan selv læse mere om en AB Forbruger aftale, eller tale med din håndværker.

Forsikringer i forbindelse med huskøb eller salg:

En ejerskifteforsikring kan tegnes i forbindelse med salg af enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder eller sommerhuse, i enkelte tilfælde også for nedlagte landbrug.

Formålet med en ejerskifteforsikring er, at sikre både køber og sælger i forbindelse med salget. Derfor deles begge parter om udgiften.

Ejerskifteforsikringen dækker kun fejl og mangler, som ikke nævnes i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Den dækker typisk i fem år, men du kan tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker i ti år, og dækker flere forhold bl.a ulovlig kloak og stikledninger.

Husk dog, at en forsikring aldrig er nogen garanti mod grimme overraskelser og uforudsete omkostninger.

Tilstandsrapport udføres på sælgers regning i forbindelse med hussalget af en byggesagkyndig.

Der kan også udarbejdes en elinstallationsrapport af en autoriseret og godkendt elinstallatør.

-uanset hvad du skal igang med, så sæt dig ned og lav en ordentlig plan sammen med en erfaren håndværker du har tillid til inden du går i gang

God arbejdslyst !

Teglsten

Teglsten er et solidt gammelt naturmateriale, som kan holde sig flot i mange år.

Stuehuset med nyt tegltag

De kan bruges på mange forskellige slags huse og bygninger.

At udskifte tegl med tilsvarende teglsten er en relativ “simpel” opgave.

Udfordringen kommer hvis du vil lave en større tagrenovering hvor du skifter en slags tag ud med en helt anden tagtype.

Vores til dato største udfordring har været at skifte tag fra stråtag til tegltag på et større stuehus. Nærmere bestemt: vores eget stuehus!

Udbygningerne kommer først næste år, så lige nu fremstår ejendommen lidt uharmonisk, men det gør ikke det nye tag mindre flot.

Se hele forvandlingen her, fremgangsmåden er også brugbar hvis du skifter fra andet tag end strå.

Overvejelser inden en tagrenovering

Før arbejdet gik i gang

 

Vores allerbedste råd inden en tagrenovering er en god planlægning!

Se mere her om overvejelser af forskellige tagtyper.

Vil du bevare det nuværende tagtype er det noget mere enkelt. Vær dog opmærksom på, at du er pligtig til at efterisolere efter gældende krav når du skifter taget, så det kan betyde ekstra omkostninger til forhøjelse af spær, flytning af tagvinduer mm.

Ønsker du en anden tagtype så skal du først undersøge, evt ved en ingeniør beregning om det overhovedet kan lade sig gøre? Kan spærene bære uden ekstra forstærkning ? Lægteafstanden er også forskellig afhængig af hvilken type tag der skal på. Selvom lægterne formentlig alligevel skal skiftes sammen med taget, har det betydning for prisen hvor mange meter, der skal bruges.

Der er fordele og ulemper ved alle tagtyper. Overvej hvad der passer til dine behov og ikke mindst til HUSET. Det kan betyde en kæmpe forskel den dag du skal sælge huset igen..

Er der eventuelle restriktioner i byplanloven ? eks. glaseret tegl. Som hovedregel må glansen ikke være mere end 30 i et villaområde.

Er huset fredet eller bevaringsværdigt ?  Det er en god ide at kontakte kommunen inden du går i gang. Husk også at færdigmelde bagefter. Det kan du selv gøre på ois.dk

Hvad koster et nyt tag ?

Der er stor forskel  i prisen alt efter om du vælger eternit, ståltag, tagpap betontagsten, tegl eller andet.

Undertag, isolering og tagrender fås i mange variationer.

Dertil kommer en masse andre faktorer såsom: hvordan er taget og husets nuværende stand, eks fugtskader, er der mange kviste, skotrender og tagvinduer? høj rejsning eller fladt tag?

Hvordan ligger huset på grunden: Er det til at læsse materialer af? og sætte stillads op omkring huset ? Er der asbestholdigt eternit på huset nu er der også ekstra afgifter forbundet når det skal afleveres på deponipladsen.

Kan du selv lave noget ? Eks. pille det gamle tag ned -og køre væk ? Vær realistisk både hvad angår tid og egne evner.

Der kan som regel findes noget at spare penge på eks. oprydning, bortkørsel eller maling. Men her er det vigtigt, at du holder tidsplanen – Er sternbrædderne eks.  ikke malede inden de skal op, er tømrerene måske nødt til at hænge dem umalede op eller køre en ekstra gang for din regning o lign,

Vi bliver ofte kontaktet af folk, der lige ønsker en pris på tag sendt over mail. Det svarer faktisk til at skrive til en skobutik og spørge til prisen på ” et par sko”. – hvilken mærke? størrelse ? osv

Derfor får du den bedste forudsætning, overblik og pris ved at tage en erfaren håndværker med på råd fra starten ved en grundig besigtigelse af huset.

Tilbage til stråtaget….

Stråtaget på stuehuset nærmede sig 50 år. Den eneste grund til at at det stadig lå var pga den stejle hældning, og at det flere gange var blevet repareret. Bla. var rygningen senest skiftet  for snart 5 år siden.

Men kønt var det ikke længere, og en  storm 1 januar havde lavet et større hul. Enten skulle det repareres en sidste gang, ellers skulle det skiftes….

Vi havde diskuteret nyt stråtag, og hvad der ellers var af muligheder for anden tagbeklædning. Men nåede frem  til at tegl var den rigtige løsning for os.

Et hus med stråtag har en helt bestemt charme, som ikke kan erstattes, og prisen på de to slags tage er stort set det samme, MEN brandpolicen  og besparelserne ved selv at kunne lægge tegl på gjorde at fornuften vandt over sjæl og charme.

Kommunen blev kontaktet, der var ingen restriktioner mht taget.

En ingeniør blev kontaktet, og han kunne fortælle, at modsat hvad vi selv havde troet er stråtag et tungt tag, og vores hus er solidt bygget, så det kunne godt bære tegltag.

Den allerstørste udfordring var kvistene med de runde vinduer. Dem blev der brugt mange timer på at diskutere, og vi må indrømme at vi gik i gang uden helt at have en konkret plan….

Januar er ikke den bedste måned at gå i gang med tagrenovering, men hul var der jo, så i første omgang hed det presenning.

Brian dækker af med pressening en mørk januaraften

Før den kunne komme op måtte der pilles en masse gammelt stråtag af. Ingen var forberedte på hvor meget sådan noget fylder på jorden. Og hvad værre var – pga halvmure omkring terrassen var trillebøre  det eneste mulige transportmiddel…. så det blev til mange kilometer med trillebøre…..

Gamle lægter og det sidste strå fjernes


Strå, strå, strå alle vegne

Først var der et kæmpe arbejde med at pille alt det gamle strå, isolering og lægter væk. Den værste tjans var at rengøre loftet for rester af strå, men det er nødvendigt pga brandfaren.

Da tagprojektet jo var et weekendarbejde blev vi nødt til at dække af undervejs. Der er grænser for hvor mange gange en pressening kan holde når man laver huller i den. Men det er nødvendigt at skrue den fast med de mindre brædder der ligger oven på for at den bliver der.

Afdækning af tag

 

Efterisolering ved nyt tag

Nu du udskifter taget skal der altid  efterisoleres efter gældende krav på det aktuelle tidspunkt.

Det kan være noget besværligt, og kan gøres på flere måder enten ved at forhøje spærene som vi gjorde. Eller ved at udskifte isoleringen med nyt med højere isoleringsevne, som så altså er tyndere.

Fordelen ved at forhøjede spærene er, at man får rettet taget op samtidig, hvilket er nødvendigt, da alle tage er mere eller mindre skæve. Dette er en ret arbejdskrævende opgave, og der er ret mange lægter, der skal rettes op når man lægger tegl på!

Forhøjelse af spær

Undertag

Der var ikke undertag under stråtaget, men det skal der under et tegltag. Det siger sig selv, at undertaget skal være helt tæt

Der findes flere typer af undertag.

Vi valgte en meget holdbar løsning fra Komproment med  40 års garanti.

Det “nemmeste” er at måle op og rulle ud i lange baner på jorden, så du ikke står oppe  på taget med en stor tung rulle. Brug en klipse”maskine” til at slå det fast med. Det skal dække mindst 10 cm over hinanden og være godt stramt. Forneden limes det fast, men først når rendejern,og fuglegitter er færdigt. Det siger sig selv at der ikke må være hul i undertaget.

Husk når du monterer undertaget, at der skal være plads til ventilation. Dette gælder også ved diffusionsåbent undertag. Der skal være mindst 7 cm.

Vi valgte også at lave skotrenden i samme højde som spærene så undertaget kunne blive limet på skotrenden.

Nyt undertag i lange baner


Undertagsstrammere

Der fås flere forskellige slags undertagsstrammere. Dem  på billedet er nemme at bruge, og husets frues foretrukne, da de kan sættes på med en hånd (så man ikke falder ned imens!). De er lidt dyrere ned dem man sætter fast med strips, men man sparer lidt tid.

De sættes op alle steder hvor undertaget går hen over hinanden eller i det hele taget kan sidde lidt løst. formålet med dem er, at man undgår at høre på at undertaget blafrer i blæsevejr.

Ventistudser

Her er ventistudserne sat i igennem undertaget. Der medfølger altid en skabelon. Først skærer man hul efter kabelonen med en skarp hobbykniv i undertaget, hvorefter ventistudsen sættes i. Dette kræver lidt flere kræfter – og to hænder i modsætning til undertagsstrammerne. Der sættes en række øverst og nederst i taget. Disse er nødvendige for at taget kan ånde og for at undgå fugt.

Fuglegitter fås både med og uden ventilation. Det er klart nemmere at bruge det uden ventilation, da det er nemmere at rulle ud hvorimod det vi valgte med ventilation fås i meterstykker så det er mere arbejdskrævende at sætte op.

Fuglegitter, tagfodsblik og tagrender

Tagfodspladen skal monteres så evt vand fra undertag ledes ud i tagrenden når lægterne er monterede.

Der skal samtidig være vindspærre ved tagfoden for at undgå vind direkte ind i isoleringen.

Lægter

Først sættes lægterne lidt tilfældigt op for at have noget at gå på.

Men senere skal de de måles nøjagtigt op.Her henvises til tagproducentens monteringsvejledning.

Når det er gjort afsættes der lodrette streger for at have noget at lægge teglstenene præcist efter

Målene skal udregnes efter de anvendte teglsten divideret med højden på huset.

Her er man nødt til at sætte sig ned og kigge godt på databladene/vejledningen.

Og så kan jeg anbefale at benytte et excelark til at regne det ud efter!

Dette er et langsommeligt arbejde, som kræver rigtig mange ture op og ned af taget. Måske derfor var der ingen, der gad at kravle op efter den halvtomme coladåse( på billedet) da dagens arbejde var slut!

Kviste

Det er altid mere omfattende og dyrere at skifte tag når der er kviste, og vi har ikke færre end fire af dem på huset. Derudover var den store udfordring at de var runde, hvilket teglsten som bekendt ikke er!

Da loftet på 1. salen er udformet efter de runde vinduer kunne den runde udformning ikke umiddelbart ændret, så taget måtte tilpasses.

Dette gav anledning til mange spekulationer, tegninger og drøftelser. Og selv lang tid efter diskuterede og kommenterede vi kviste når vi var ude at køre

Kvist med strå

Vi var alle meget spændte på at se hvordan kvisten så under stråtaget. Specielt for svigerfar, som er “gammel” tømmer var dette et spændende øjeblik!

Det var et kæmpe arbejde at få strået af, da det var bundet rigtig godt fast med mange snore i små bundter.

Efterisolering af kvist

Der blev sat nyt træ og efterisolering op, og så flere lag tagpap ovenpå hinanden så kvisten blev helt tæt. Man kunne også have valgt den noget dyrere, men helt klart også flotte løsning: zink. Men det skal man have et fagmand til at lave.

Den færdige runde kvist

Kvistene syner ikke af nær så meget nu,  men vi synes selv at det var den bedste løsning.

Ovenlysvinduer

Gangen på 1 sal var meget mørk før, og ovenlys vinduer har stået højt på ønskesedlen. Det er imidlertid ikke let at lave i stråtag, men nu var muligheden oplagt, og det er klart det bedste investering vi har gjort.

Ovenlysvindue sættes i

Efter en del opmåling – og kontrol af opmåling et par gange blev der savet hul mellem to spær. Dette kan gøres når lægterne er monterede.

Vi valgte vinduer fra Fakro, som minder meget om Velux.

Det krævede en del timer at få monteret korrekt så det er helt tæt, men det har været pengene og arbejdet værd. Det er blevet en hel anden oplevelse at komme op på 1. sal

Ovenlysvindue

Tagrender og nedløb

Da et hus med stråtag ikke er født med tagrender var det en hel opgave i sig selv at få monteret tagrender, og ikke mindst planlægge hvor al vandet fra de store tagflader skulle løbe hen.

Vi har lavet faskiner og dræn for at lede vandet væk fra huset.

Drænslanger graves ned


Tagrender og nedløbsrør i zink

Tagrender og nedløb fås i flere priser og kvaliteter fra plast til kobber. Vi valgte zink i en relativ stor størrelse, da  det jo skal kunne tage vand fra store tagflader. Tæthed og fald er nok det vigtigste her, og Brian har efterfølgende været ude i den del byger for at kontrollere netop de to ting.

Og så til det sjove :

Oplægning af teglsten

Inden man når til selve oplægningen af teglstenene, som er klart det mest fysisk krævende, men også det sjoveste for ” der endelig sker noget” er der gået ugevis med arbejde, som senere bliver usynligt, men som ikke desto mindre er meget nødvendigt.

Når teglstene skal op kan man vælge den hurtige metode hvor man får dem læsset med en kran, eller man kan bære dem op.

Vi valgte forskellige løsninger da adgangsvejene til huset er ret forskellige.

På havesiden fik vi en stor kran til at løfte dem, eller krane dem som det hedder over tagrygningen. Effektivt, men også tungt når man står på taget og skal læsse af.

Til gårdsiden  lejede vi en stor teleskoplæsser, så kunne vi tage mindre portioner op af gangen. På den måde kunne vi lægge det ud undervejs, så der var mere plads til at være på taget.

På den sidste side om mod haven lavede vi en lang rampe så de kunne køres op i trillebør. Her var der rigtig mange skotrender og kviste, så der var en del skærearbejde og kun ganske lidt reelt tag at lægge.

Selvom det kræver en del kræfter at lægge tagstenene ud, er det noget sjovere når man endelig føler at man kommer nogle vegne!

Tilsidst er der “kun” at få det sidste træ, nedløb, ventilationsrør fra badeværelserne mm monteret, nedtagning af stillads og en del oprydning.

Et stort øjeblik

Vi har været RIGTIG mange gang på genbrugspladsen undervejs. Når man kommer som privatperson er det gratis, men kommer du i firmabil er der kontakt afregning hver gang. Derfor kommer der også en del udgifter til dette.

Det har været ET KÆMPE arbejde at skifte taget på stuehuset, men det var arbejdet værd. Nu samler vi lige kræfter vinteren over inden vi begynder på de to næste bygninger til næste år.

Kunne du tænke dig at høre hvordan dit tag kan laves, og hvad det vil koste, så tøv ikke med at ringe til Brian på tlf 29846776.

Du kan også sende en mail med dit telefon nummer, så vi kan ringe tilbage, men husk, der er sjældent to tage der er ens, så vi kan altså ikke give en pris udfra et kort mail!

Nyt køkken

Nyt køkken – hvordan kommer jeg igang?

Der er mange ting, der skal tages stilling til når du skal have nyt køkken.

nyt_koekken_HBEjendomme_og_Renovering_aps

Hvilke behov har du? Skal det være husets samlingsrum, eller skal det hellere gemmes lidt af vejen?

Hvordan skal køkkenet indrettes?

Her er det specielt vigtigt, at komfur, vask og køleskab er placeret rigtigt i forhold til hinanden. Køkkenet er jo som regel først og fremmest et arbejdsrum.

Og ikke mindst hvordan skal køkkenet se ud? Skal det eks. være træ eller et andet ensfarvet materiale?

Bordplader af naturmaterialer kan være utrolig flotte, men kræver også mere vedligeholdelse. Højglans og små fedtede børnehænder på lågerne giver også mere rengøring.

Tænk på arbejdshøjden på bordpladen. Hvem laver mest mad hvis der er flere i husstanden. Hvor stor er højdeforskellen? Skal komfurområdet evt være lavere end resten?

Der er masser af køkken firmaer, der har mange køkkenudstillinger stående fremme. Besøg dem, kig i skuffer og skabe og find ud af hvad du godt kan lide. Skal det være eks. være skuffer eller hylder ?

Indretningen af det nye køkken skal helst være på plads inden du begynder at forelske dig i forskellige designs mm.

Det skal selvfølgelig være et design du kan lide, men husk også, at det skal passe til huset.

Et flot gammeldags landkøkken med masser af udskæringer vil virke helt forkert ud i en 60ér villa.

Se på husets sjæl og stil, og tænk godt igennem om køkkenet passer til stilen.

Neutrale farver på skabe og bordplader bliver man aldrig træt af, og står du og skal sælge huset, vil køkkenet også tiltale flere.

Så kan du altid købe lamper eller viskestykker i kontrast farver – de er nemmere at udskifte.

Køkkenet er dyrt at udskifte, så giv dig god tid til at tænke dig om.

Hvilken håndværker skal jeg ringe til først?

Når du skal have nyt køkken skal der flere slags håndværkere i gang. Der kan være brug for både tømrer, murer, elektriker og VVS mand. Derudover er der kontakten til selve køkkenfirmaet. Det kan være et stort puslespil at få det koordineret i rigtig rækkefølge, specielt da nogle af dem skal til ad flere omgange, så hvordan gør man det?

Allerførst er det en god ide at begynde at kigge på køkkener: tag et ekstra kig på venners og familiens køkkener. Hør dem om hvad der fungerer og ikke fungerer.

Tag en grundig snak om hvad I vil bruge køkkenet til: skal det være samlingssted for hele familien? Eller vil I gerne kunne gemme rodet på køkkenbordet væk når der kommer gæster?

Skal køkkenet udvides, eller skal det ligge et helt andet sted i huset? Skal der laves gulvvarme så gulvet alligevel skal graves op ?

Besøg køkkenfirmaer og se hvad der er af muligheder. Bliv inspireret – men køb ikke før du har talt med en håndværker om hvad der kan lade sig gøre i dit hus.

Det kan ikke nytte noget, at du bestiller køkken til et nyt stort køkken alrum hvis der er en bærende væg, der ikke kan flyttes o.s.v

Det kan være ret svært at koordinere selve processen med alle de forskellige håndværkere, og vores erfaring er desværre at de er de færreste der kan dette. Specielt hvis de også skal spare penge på det.

Så vores bedste råd må være: find en håndværker, der kan stå som ansvarlig for hele projektet, som kan koordinere de forskellige håndværkere og tage kontakten til køkkenfirmaet både mht eventuelle reklamationer og leveringstider.

De fleste håndværkere har flere samarbejdspartnere, som de arbejder godt sammen med, og hvor de ved, at de kan stå inde for hinandens arbejde.

Vil du gerne spare nogle penge ved selv at lave noget kan det bedste sted at spare være ved selv at brække ned og køre væk, evt maling af vægge. Vær realistisk og tal dette godt igennem med din håndværker.  Se mere om byggeprocesser her.

Så er der også kun en mand at gøre ansvarlig såfremt der er noget der ikke lever op til dine forventinger.

En anden fordel er, at du kan få en fast pris på hele køkkenet hvis du har en ansvarlig bygherre.

Hos HB Ejendomme og Renovering står vi gerne for hele processen med dit nye køkken.