Termografering -Spar penge og få et godt indeklima

Termografering er fotografering med et specielt varmefølsomt termografi kamera.

 

termografering-vindue

Det er en rigtig god metode til at finde årsager til bl.a skjult varmetab, kuldebroer, fugtproblemer eller manglende/defekt isolering.

Ofte skal der en ganske lille indsats til at forbedre indeklimaet markant.

Termografering er en rigtig god og billig investering inden en evt renovering påbegyndes, da man således kan finde ud af præcist hvad der bedst kan betale sig at investere i.

Som det ses på billederne herover er det faktisk ikke selve vinduet, der skal udskiftes først hvis man vil energirenovere. Men derimod hulmuren, der skal fyldes op først.

Vinduet skal selvfølgelig kigges efter for dårlige gummibånd eller efterspændes hvis det trækker fra vinduet. Ligesom glasset skal skiftes hvis det er punkteret. Men hvis du vil undgå træk og varmespild skal der selvfølgelig sættes ind hvor det er mest oplagt, og i dette tilfælde er det ikke vinduerne. Se mere her om hvad du skal tænke på inden du skifter vinduerne mht energibesparelser

 

Brug altid en uddannet certificeret termografist, som også har et ordenligt kamera.

Termografibilleder kan desværre nemt manipuleres, så de giver et falsk billede af virkeligheden. Det er derfor afgørende, at der altid er en temperaturskala på billederne i rapporten, samt at der leveres en ærlig og umanipuleret rapport.

Det er også vigtigt, at den, der bruger kameraet er uddannet til at tyde billederne samt har en bred byggeteknisk viden.

Det kan altså IKKE anbefales at leje et termografikamera i et byggemarked

Udvendig termografering forudsætter tørt vejr.

Termografering skal altid foregå i dagslys da der sammen med billedet tages et digitalt billede så man bagefter præcist kan se hvor en evt kuldebro er.

Og så er der strenge krav til vejret, temperatur mm.

Vi udfører termografering efter aftale eller på timeløn af Brian Borg, som er uddannet certificeret termografist og energivejleder.

En termografering koster ikke mere end en par gode uld plaider.. se vores priser her.

-Og såfremt vi efterfølgende indgår aftale om energirenovering trækker vi termograferingen fra den samlede regning.

 

Vinduer og energibesparelser

nye_vinduer

Nye vinduer – hvornår kan det betale sig når man taler energibesparelser?

Hvornår kan det betale sig at udskifte vinduerne ?

Det afhænger af mange ting.

Selvfølgelig først og fremmest: hvad er det for vinduer, der er i nu, og hvordan er deres tilstand?

Det vil sjældent kunne betale sig at udskifte vinduerne bare for energibesparelsernes skyld.

Vil du energirenovere for at spare penge vil det som oftest som oftest bedre kunne betale sig at investere i den såkaldte klimaskærm dvs vægge, loft osv, hvor mindre beløb oftest vil kunne medføre højere besparelser end nye vinduer.

Vinduer skal skiftes hvis træet er råddent, de er defekte, de spilder en masse varme, eller at det vil højne husets værdi – hvis de eksisterende vinduer eks. slet ikke passer til huset.

termografering-vindue

Trækker det fra vinduerne?

Måske er det bare et par lister eller gummifuger der trænger  til at blive skiftet, eller måske er det i virkeligheden hulmuren omkring vinduerne, der trænger til isolering.

På billederne her, som er foretaget med et termografisk kamera ses, at i dette hus er det ikke gennem vinduet, der tabes mest varme, men gennem væggen.

Det kan også være, at træet er godt nok, så du kan nøjes med at skifte glasset

Tjek, at gummi- og tætningslister er intakte.

I de gamle termoruder var afstandslisten lavet af stål eller aluminium, hvilken er en ren kuldebro.

I dag er mange vinduer lavet med en såkaldt varmebro/kant i kunststof- ofte sort eller gråt.

Der er selvfølgelig også forskel på hvilken energiklasse vinduer du vælger, og hvor dårligere de vinduer du har nu er.

 

Der findes i alt 6 forskellige slags energiklasser, som benævnes fra A(bedst) til F

Vinduer placeres på skalaen efter det såkaldte Eref tal, som er et mål for vinduets energitilskud. Jo højere jo bedre

Det udregnes ved, at man har den såkaldte g- værdi, som er varmebidraget fra solindstrålingen i fyringssæsonen, herfra trækker man u-værdien, som er er varmetabet fra rude, karm og ramme.

Vinduet skal altså helst tabe så lidt varme som muligt i forhold til hvor meget varme, det bidrager med.

Bygger du nyt hus eller renoverer skal  vinduerne leve op til de gældende energikrav.

Gem databladene du får sammen med ordrebekræftelsen, så du kan bevise, at vinduerne lever op til energikravene.

 

Renoverer du, kan de nye vinduer  måske være med til at dit nye hus rykker en energiklasse op i forhold til før, hvilket kan have rigtig stor betydning hvis/når du sælger huset igen.

En undersøgelse fra Boligsiden.dk viste , at et hus med energiklasse A i gennemsnit koster 3000,- mere pr m2 end et hus i energiklasse B, og hele 5000,- mere end et hus i energiklasse C. Det svarer til mellem 400-700.000 for et hus på 140m2

 

Her  er en lille “quick-guide” i energiklasser:

Klasse C svarer til kravet i BR10(Bygningsrelement 2010)

Klasse B er det nye krav i BR 15, som træder endeligt i kraft i løbet af 2016

Skal du bygge nyt, eller renovere, skal de nye vinduer altså leve op til mindst denne gruppe

Klasse A svarer det til krav man forventer mht. lavenergibyggerier i 2020

 

 

Man forventer, at et A vinduet kan opfylde det forventede BR20 krav om at energitilskuddet skal kunne opveje varmetabet.

Vinduer med mange sprosser vil selvfølgelig afgive mere varme, og har derfor sværere ved at opnå en høj energiklasse.

nye_vinduer_HBEjendomme_Energiklasser

Udover energiklasserne skal du selvfølgelig også huske på, at vinduerne ALTID skal passe til huset.

De kan være nok så energirigtige, men passer de ikke til husets stil vil huset blive mindre værd – trods varmebesparelsen.

Se mere her hvordan du finder de rigtige vinduer til dit hus.

Renovering og byggeri

Renovering, ombygning, tilbygning eller helt nyt?Tilbygning

Uanset hvad du overvejer, er der en masse overvejelser og lovbestemmelser du skal igennem inden du går igang.

Dette gælder uanset om det drejer sig om et privat hus eller om det er et firma med butiks- eller kontorlokaler.

 

Behovene er forskellige, og skifter livet igennem hvad enten det gælder din egen familie eller dit firmas behov.

 

Renovering eller bygge nyt?

Er du også i tvivl om hvorvidt du skal blive boende og evt. bygge til eller bygge om, eller om det bedre kan betale sig at flytte?

Så er du ikke den eneste, der har stået i disse overvejelser!

Det kan være en lang proces at skulle igennem inden beslutningen tages, men et ordenligt forarbejde betaler sig altid.

Der er mange ting at tage højde for.

Husets beliggenhed er naturligvis det sværeste at gøre noget ved!

Så hvis du bare elsker at bo der hvor du bor, skal der måske arbejdes mere med mulighederne for en renovering end hvis beliggeheden ikke betyder så meget.

Prisen er naturligvis også en vigtig faktor i beslutningen.

Det er vigtigt at bemærke, at  en renovering næsten altid bliver dyrere end man lige oprindeligt havde regnet med.

Dels kan der opstå uventede “overraskelser” undervejs som defekte kloakrør o lign, dels har sådan et projekt det med at gribe om sig.

Har man først malet stuen skriger gangen lige pludselig på maling osv.

Her gælder det om at være realistisk inden opstarten og være god til at holde sit budget undervejs, uden at lade sig “rive med”

Et nyt hus skal ikke vedligeholdes de første år, så her er der også tid og penge at spare.

 

Byggetilladelse:

Inden du går i gang med dit byggeri skal du huske, at det kan være nødvendigt at søge kommunen om byggetilladelse.

Du skal søge kommunen om byggetilladelse, når du skal bygge:

-Et nyt helårshus eller sommerhus.

-En garage, carport, et udhus, eller tilbygning til et udhus eller en overdækket terrasse på over 50 m2.

-Det gælder også hvis du foretager en større ombygning, eller ændrer i boligens anvendelse eks. ombygning af garage/udhus til beboelse, eller ændrer en overdækket terrasse til en udestue.

-Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn.

Er bygningen mindre end 50 m2 skal det blot meldes til kommunen bagefter. Vær dog opmærksom på de regler, der gælder m.h.t. afstande til skel, byggematerialer mm så du ikke risikerer, at det  efterfølgende skal laves om.

For fredede og bevaringsværdige huse gælder der helt specifikke regler. Det kan koste dyrt ikke at overholde disse krav, så tal med kommunen først.

Det er forskelligt hvad en byggetilladelse koster, og hvor lang tid sagsbehandlingen tager i den enkelte kommune.

Det koster derimod ikke noget at ringe til kommunen og spørge til din konkrete problemstilling, så gør altid det hvis du er det mindste i tvivl.

 

BBR:

Alle ændringer vedr. din ejendom skal meldes til kommunens BBR register, det såkaldte Bygnings og boligregister.

-Også selvom der ikke kræves byggetilladelse i første omgang.

Du kan få en bøde hvis du udelader dette, så henvend dig hellere en gang for meget end for lidt.

Du kan se hvilke oplysninger, der er registeret vedr. din ejendom på Ois.dk

 

Lovkrav og bygningsreglement:

Der udarbejdes løbende nye regler og energikrav, som gælder hvad enten du bygger nyt eller bygger om.

Det drejer sig bl.a. om krav til vinduer energimærkning, isolering af gulv, ydervægge, loft mm

Du er selv forpligtet til at sørge for at du overholder de gældende krav. Men du må selvfølgelig også forvente af din håndværker, at han kender til de aktuelt gældende krav.

1 januar 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 i kraft. Energikravene er endnu strengere i dette bygningsreglement end i de tidligere. Dette kan naturligvis  betyde, at byggeriet kan blive endnu dyrere end efter det gamle bygningsreglement. Fordelen er dog, at det til gengæld kan betyde besparelser på varmeregningen.

Man opdeler i 6 klasser : nybyggeri, tilbygning, ændret anvendelse, ombygning eller andre forandringer,udskiftning af bygningsdele eller installationer, reparationer.

Herefter kan man så se hvilke krav man skal leve op til.

Det kan være lidt svært selv at gennemskue,  så sørg for at vælge en håndværker, der er opdateret i forhold til de aktuelt gældende krav, eller spørg en energivejleder til råds

Du kan selv læse mere om bygningsreglementet. Eller se en guick guide om BR18 her.

 

Hvad må jeg selv udføre?

Uanset hvor dygtig en handymand du er, bør du holde dig langt væk fra alt hvad der har med el og VVS at gøre.

Der er strenge lovkrav om hvad man skal være autoriseret for at måtte udføre.

Udover el og VVS er der også mange lovkrav og byggetekniske krav, der skal opfyldes når det drejer sig om vådrumssikring, fald i brusenishen, fald på taget osv.

Måske går det godt her og nu, men den dag du står og skal sælge huset får du problemer hvis der er ulovlige eller forkert udførte installationer. Det gælder i øvrigt også dårligt eller grimt udført “gør-det-arbejde”

Endnu værre går det hvis huset brænder, eller får fugt skader p.g.a. fejl i el eller VVS installationer.

Så lad være med at spare når det gælder de byggetekniske områder, er uheldet ude er pengene hurtigt tabt igen..

Udover selve lovkravene  bør du også overveje om du har evnerne til at udføre arbejdet ordentligt. Udover, at der er krav om hvordan faldet skal være i brusenichen, og at afløbsristen skal fuges korrekt, skal klinkerne også helst ligge pænt lige. Gennem årene har vi desværre set de mest forfærdelige “gør-det-selv arbejder”, og ofte har folk ikke sparet ret meget på det.

Udover, at du selv og familien bliver træt af at se på sådan et arbejde, har det stor betydning for husets pris den dag du står og skal sælge det.

Så overvej, om ikke det var bedre med et par overarbejdstimer på kontoret i stedet for !!

 

Hvordan kan jeg bedst spare penge på mit byggeri?

Alt efter hvad du skal have lavet, er der som regel et eller andet du selv kan bidrage med, og dermed spare penge.

Jo mere du har besluttet dig for hvordan tingene skal være, jo hurtigere bliver processen. Vi har eks. prøvet, at en kunde fortrød placeringen af en radiator, som så skulle flyttes, og det koster altså tid og penge!

Fremlæg alle dine ideer og ønsker med din håndværker og drøft mulighederne igennem. Han ved hvad der rent byggeteknisk kan lade sig gøre, og har formentlig også en masse gode ideer og råd. Derudover har han erfaring med noget, de fleste kun prøver få gange i deres liv – eks at renovere badeværelset eller køkkenet. Vi har før oplevet kunder, som trods vores af råd ikke ønskede lys i loftet af badeværelset. Bagefter kunne de godt se, at lyset i spejlet ikke var nok. Det kostede et nyt besøg af elektrikeren og en ny pudsning af loftet. Og øv, hvor er det ærgeligt!

Skal de gamle fliser brækkes ned og køres væk? Så kan du måske spare penge på selv at gøre det. Men tal lige med din håndværker først. Måske er det ikke nødvendigt, hvis de nye kan sættes ovenpå de gamle.

De fleste tror, at de kan spare penge på selv at styre processen, men vores erfaring siger desværre, at det er de færreste, der kan det.

Hvem skal arbejde først? mureren eller elektrikeren ? Tilkalder du den ene før den anden er færdig er det ueffektivt, og koster ekstra timeløn.

Måler du selv køkkenet op, eller bestiller vinduerne, er det dig, der hænger på regningen hvis målene ikke passer, og du skal have bestilt nyt hjem.

At have en tovholder, der har totalentreprisen, er som regel det mest effektive. Forudsat selvfølgelig, at denne person er vant til denne rolle, og får relativ frie hænder m.h.t planlægningen. På denne måde, har du kun en du skal relatere til og kan ansvarliggøre for byggeriet.

Husk også, at ting tager tid. Der kan nemt være 5-6 ugers leveringstid på vinduer og døre, så planlæg i god tid

Få et fast tilbud:

Men husk alligevel, at der altid kommer ekstra udgifter undervejs. Byggerier har det med at gribe om sig. Har du eks lige fået malet væggen i køkkenet, skriger gulvlisterne som regel på maling osv.

Husk også, at ekstra udgifter til eks defekte rør i gulvet, eller en dyrere vandhane end du først havde planlagt også kommer oveni tilbuddet.

Det koster selvfølgelig også ekstra hvis du ombestemmer dig undervejs, og der så skal bruges ekstra rør og timer for at placere toilettet et andet sted end først planlagt.

Kan jeg spare penge på selv at købe materialerne?

Med mindre du selv arbejder på en tømmergård eller lign. er vores erfaring, at det sjældent betaler sig selv at gøre.

Pris og kvalitet hænger som oftest sammen, og det kan tage meget længere at bruge materialer af en dårligere kvalitet.

Skal der males tre gange med den billige maling i stedet for to gange med den gode maling. Eller skal der bruges to timer mere på at vandskure  er pengene til materialer givet dårligt ud. Den enkelte håndværker som regel erfaring med de forskellige materialer, og ved hvad der er bedst at bruge. Derudover står han også med evt. fejlmål og rester. Selvfølgelig skal han have en smule for arbejdet og risikoen med at skaffe materialerne. Men da de fleste håndværkere har samarbejdsaftaler med tømmergårdene bliver dette sjældent dyrere for dig. Vores erfaring er faktisk, at det oftest er billigst for kunden at lade håndværkeren levere materialerne.

Tjek dine forsikringer inden du går i gang med et byggeri:

Et opringning til dit forsikringsselskab er godt givet ud inden du går i gang med at bygge.

Normalt dækker din almindelige husforsikring, både vandskader, brandskader og stormskader.

Men din almindelige husforsikring dækker ikke skader på personer eller ting under byggeriet, ej heller tyveri eller hærværk på byggepladsen.

Alle håndværkere skal have en lovpligtig forsikring, som dækker hvis personer, ting eller bygninger kommer til skade under byggeriet.

Det er dog ikke ligegyldigt om du selv er med-bygger eller står som bygherre.

I de tilfælde bør du overveje at tegne en Entreprise eller All-risk forsikring.

Forsikringen skal tegnes i dit eget forsikringsselskab, og kan variere fra selskab til selskab.

Undersøg om den dækker: hærværk og tyveri på byggeri på byggepladsen, skader på personer, den del af ejendommen, der er under ombygning, og skader, der opstår på resten af ejendomme som følge af byggeriet mm

Du kan høre mere om entrepriseforsikringer hos dit eget forsikringsselskab.

Drejer det sig om et nyt hus, er det lovpligtigt for bygherre at tegne en byggeskadeforsikring, hvis de opfører helårshuse til privat beboelse.

 

AB 92 aftale:

Skal du i gang med et større byggeprojekt kan det være en fordel at indgå en såkaldt AB 92 aftale med din håndværker.

Meget kort fortalt, går aftalen ud på, at der tilbageholdes et mindre beløb af entreprisesummen indtil byggeriet er godkendt ved henholdsvis afslutning, samt 1 og 5 års gennemgang.

Derudover er der en række krav til bygherren og entreprenøren om bl.a. bankgaranti, tidsfrister, tilsyn, betalinger samt betalinger mm.

Du kan selv læse mere om AB 92 aftale.

 

Du kan også indgå en anden aftale, som kaldes AB Forbruger.

Den minder på mange måder om AB 92, og indeholder aftaler om betalinger, sikkerhed mm. den er bare lidt mere simpel.

Du kan selv læse mere om en AB Forbruger aftale, eller tale med din håndværker.

 

Forsikringer i forbindelse med huskøb eller salg:

En ejerskifteforsikring kan tegnes i forbindelse med salg af enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder eller sommerhuse, i enkelte tilfælde også for nedlagte landbrug.

Formålet med en ejerskifteforsikring er, at sikre både køber og sælger i forbindelse med salget. Derfor deles begge parter om udgiften.

Ejerskifteforsikringen dækker kun fejl og mangler, som ikke nævnes i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Den dækker typisk i fem år, men du kan tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker i ti år, og dækker flere forhold bl.a ulovlig kloak og stikledninger.

Husk dog, at en forsikring aldrig er nogen garanti mod grimme overraskelser og uforudsete omkostninger.

Tilstandsrapport udføres på sælgers regning i forbindelse med hussalget af en byggesagkyndig.

Der kan også udarbejdes en elinstallationsrapport af en autoriseret og godkendt elinstallatør.

 

-uanset hvad du skal igang med, så sæt dig ned og lav en ordentlig plan sammen med en erfaren håndværker du har tillid til inden du går i gang

God arbejdslyst !

 

 

 

Nyt badeværelse, hvad du skal overveje før du renoverer.

Renovering af badeværelse :nyt_badevaerelse_hbejendomme_og_renovering

 

“Badeværelset er et af de dyreste rum at renovere”

 

Den har vi vist alle hørt.

Når det så er sagt, kan man renovere på mange måder, og mange niveauer.

Helt fra den billige hvor man selv går i gang med malerpenslen, til totalrenoveringen

hvor selv rør og el bliver skiftet.

 

 

 

 

 

Hvad skal du være opmærksom på når du går igang med en renovering af dit badeværelse:

 

Det man skal være allermest opmærksom på med badeværelset, er de mange love og regler der er med VVS, el, vådrumssikring mm.

Og her er det absolut vigtigt, at du ikke piller ved noget man skal være autoriseret til.

Som hovedregel er det el og VVS.

Ligeledes er det også en god ide at få en fagmand til at lave vådrumssikring i bruseren og fuge omkring afløb.

 

Planlæg allerførst indretningen af badeværelset.

Kan indretningen bevares, er det som regel det billigste. Der er dog ofte ikke det store forskel såfremt du ønsker at få flyttet toilet eller håndvask en smule.

Det er både dumt at leve med en dårlig indretning i badeværelset, hvis den under renoveringen kan ændres for få penge. Omvendt er det også ærgeligt at betale for store ændringer hvis de ikke gør en forskel i dagligdagen.

Med mindre selvfølgelig ,at du vil have gulvvarme og  gulvet alligevel skal graves op. Så er det ofte en god ide at få rørene skiftet, og så kan man meget nemmere flytte med dem. Se her hvad du skal overveje inden du beslutter dig for gulvvarme.

Det er altid dejligt med en stor bruser, og plads på begge sider af toilettet gør det nemmere at gøre rent. Ligeledes gør et hængetoilet det endnu nemmere at gøre rent, men vær opmærksom på, at dette er noget dyrere, og ofte fungerer bedst i et hjørne, hvilket kræver plads.

En eller to håndvaske i badeværelset?

Skal badekarret ud nu ? Eller vente til børnene bliver større? Prøv at tænke lidt frem, behovene ændrer sig efterhånden som børnene bliver større, flytter hjemmefra etc.

Måske kan familien sagtens nøjes med et badeværelse og et toilet nu. Men med teenagere vil du formentlig nyde at have to badeværelser.

Måske  var det ikke en dum ide at udvide toilettet med en bruser hvis du alligevel skal til at renovere det nu?

Lys er altid vigtigt, men specielt på badeværelset.

Lav hellere flere lampesteder og stikkontakter end du tror du får brug for. Det er en klassisk fejl, at man tror man kan nøjes med lyset fra spejlet, og det er altid dyrere at lave dem bagefter.(Dette har vi desværre måtte gøre hos kunder, der ikke troede på hvad vi sagde inden….)

Hvis de gamle fliser på væggen sidder godt fast, kan man som regel sagtens vandskure ellers sætte nye ovenpå hvis du ønsker det.Se her hvordan du sætter nye fliser ovenpå de gamle.

Vandskuring er generelt sværere at holde rent så overvej om der evt. skal fliser op over håndvasken og andre udsatte steder.

Det gælder også for en del natursten/materialer, at de kræver mere vedligeholdelse.

Størrelsen af fliser/klinker er ikke ligegyldig når de skal lægges. Meget store klinker kræver mere forarbejde for at få alle flader lige inden. Det kan også være sværere at få faldet til afløbet til at falde rigtigt. På den måde bliver badeværelset dyrere i arbejdstimer, så tag lige en snak med håndværkeren om hvad der er mest praktisk.

En nano behandling af brusekabinen og bruseafskærmning koster ikke meget, og kan hjælpe med at lette rengøringen på badeværelset længe frem.

Armaturer og inventar fås i mange prisklasser.  Overvej behov, æstetik og brugervenlighed og holdbarhed.

Vælg gerne tidsløst, specielt fliser og inventar. Du kan altid pifte op og skifte stil med sjove farver på håndklæder mm.

Tænk på, at huset måske skal sælges igen engang, og at badeværelset gerne må passe til resten af huset.

Brug lang tid på forberedelsesfasen.

Besøg familie og venner og lån toilettet!

Tag på byggeudstillinger. Få gode ideer og inspiration. Vælg fra og til, men KØB INTET inden du har talt med en fagmand om hvad der kan lade sig gøre.

Gør op med dig selv hvad du magter selv at lave,

Kan du evt. selv tage inventar ned og køre det væk? Eller er det alt for besværligt i forhold til besparelsen? Måske det bedre kan betale sig for dig selv at male loftet eller gerigter?

Vælg en håndværker, der giver sig tid til en god dialog inden projektet opstartes.

Ofte har han også været mange steder, og set hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Så måske kommer han op med en ide til badeværelset du ikke lige selv havde tænkt på!

Det betaler sig med god forberedelse inden du går i gang med renoveringen af dit badeværelse, det skulle jo gerne holde i mange år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt køkken

Nyt køkken – hvordan kommer jeg igang?

 

Der er mange ting, der skal tages stilling til når du skal have nyt køkken.

 

nyt_koekken_HBEjendomme_og_Renovering_aps

Hvilke behov har du? Skal det være husets samlingsrum, eller skal det hellere gemmes lidt af vejen?

Hvordan skal køkkenet indrettes? Her er det specielt vigtigt, at komfur, vask og køleskab er placeret rigtigt i forhold til hinanden. Køkkenet er jo som regel først og fremmest et arbejdsrum.

Og ikke mindst hvordan skal køkkenet se ud? Skal det eks. være træ eller et andet ensfarvet materiale?

Bordplader af naturmaterialer kan være utrolig flotte, men kræver også mere vedligeholdelse. Højglans og små fedtede børnehænder på lågerne giver også mere rengøring.

Tænk på arbejdshøjden på bordpladen. Hvem laver mest mad hvis der er flere i husstanden. Hvor stor er højdeforskellen? Skal komfurområdet evt være lavere end resten?

Der er masser af køkken firmaer, der har mange køkkenudstillinger stående fremme. Besøg dem, kig i skuffer og skabe og find ud af hvad du godt kan lide. Skal det være eks. være skuffer eller hylder ?

Indretningen af det nye køkken skal helst være på plads inden du begynder at forelske dig i forskellige designs mm.

Det skal selvfølgelig være et design du kan lide, men husk også, at det skal passe til huset.

Et flot gammeldags landskabskøkken med masser af udskæringer vil virke helt forkert ud i en 60ér villa.

Se på husets sjæl og stil, og tænk godt igennem om køkkenet passer til stilen.

Neutrale farver på skabe og bordplader bliver man aldrig træt af, og står du og skal sælge huset, vil køkkenet også tiltale flere.

Så kan du altid købe lamper eller viskestykker i kontrast farver – de er nemmere at udskifte.

Køkkenet er dyrt at udskifte, så giv dig god tid til at tænke dig om.

 

Hvilken håndværker skal jeg ringe til først?

Når du skal have nyt køkken skal der flere slags håndværkere i gang. Der kan være brug for både tømrer, murer, elektriker og VVS mand. Derudover er der kontakten til selve køkkenfirmaet. Det kan være et stort puslespil at få det koordineret i rigtig rækkefølge, specielt da nogle af dem skal til ad flere omgange, så hvordan gør man det?

Allerførst er det en god ide at begynde at kigge på køkkener: tag et ekstra kig på venners og familiens køkkener. Hør dem om hvad der fungerer og ikke fungerer.

Tag en grundig snak om hvad I vil bruge køkkenet til: skal det være samlingssted for hele familien? Eller vil I gerne kunne gemme rodet på køkkenbordet væk når der kommer gæster?

Skal køkkenet udvides, eller skal det ligge et helt andet sted i huset? Skal der laves gulvvarme så gulvet alligevel skal graves op ?

Besøg køkkenfirmaer og se hvad der er af muligheder. Bliv inspireret – men køb ikke før du har talt med en håndværker om hvad der kan lade sig gøre i dit hus.

Det kan ikke nytte noget, at du bestiller køkken til et nyt stort køkken alrum hvis der er en bærende væg, der ikke kan flyttes o.s.v

Det kan være ret svært at koordinere selve processen med alle de forskellige håndværkere, og vores erfaring er desværre at de er de færreste der kan dette. Specielt hvis de også skal spare penge på det. Så vores bedste råd må være: find en håndværker, der kan stå som ansvarlig for hele projektet, som kan koordinere de forskellige håndværkere og tage kontakten til køkkenfirmaet både mht eventuelle reklamationer og leveringstider. De fleste håndværkere har flere samarbejdspartnere, som de arbejder godt sammen med, og hvor de ved, at de kan stå inde for hinandens arbejde.

Vil du gerne spare nogle penge ved selv at lave noget kan det bedste sted at spare være ved selv at brække ned og køre væk, evt maling af vægge. Vær realistisk og tal dette godt igennem med din håndværker.  Se mere om byggeprocesser her.

Så er der også kun en mand at gøre ansvarlig såfremt der er noget der ikke lever op til dine forventinger.

En anden fordel er, at du kan få en fast pris på hele køkkenet hvis du har en ansvarlig bygherre.

Hos HB Ejendomme og Renovering står vi gerne for hele processen med dit nye køkken.